Efnamælingar

Mikilvæg áhersluefni í efnamælingunum eru samsetning hráefnis og afurða í matvælavinnslu og fóðurgerð og þær breytingar á gæðum þeirra og öryggi sem verða við vinnslu og geymslu t.d. næringargildi, geymsluþol og stöðugleiki.

Með efnamælingum eru einnig vöktuð aðskotaefni og varnarefni í grænmeti og ávöxtum, rannsóknir framkvæmdar á snefilefnum í sjávarafurðum og sömuleiðis er veitt þjónusta til ýmissa innlendra matvæla- og fóðurframleiðenda vegna mælinga og upplýsingamiðlunar um næringargildi, gæði og óæskileg efni (t.d. þungmálmar, PCB efni, varnarefni). Með efnamælingum má einnig rannsaka þrávirk lífræn efni í matvælum og fóðri.

Mikil sérþekking og reynsla er hjá þeim starfsmönnum sem starfa við efnarannsóknir. Sérfræðiþekking þeirra nær m.a. yfir mælingar á ólífrænum snefilefnum (þungmálmum s.s. selen, ofl), lífrænum snefilefnum (varnarefnum, PCB-efnum, díoxín, ofl) auk almennari efnamælinga; prótein, fita, vatn, salt, aska, TVN & TMA, Rotamín, þránunarmælingar, fitusýrugreiningar og fleira.