Fréttasafn: janúar 2019

Fyrirsagnalisti

Sjavarklasinn_vidurkenning

Mikilvægi samstarfs rannsókna og frumkvöðlastarfsemi - 23.1.2019

Matís hlaut nýverið sérstaka viðurkenningu frá Íslenska sjávarklasanum fyrir öflugt samstarf við fjölmörg frumkvöðlafyrirtæki innan klasans.

Sildarhandbok

Síldarhandbókin er komin á vefinn - 23.1.2019

Í marga áratugi var síldarverkun ein mikilvægasta atvinnugrein íslensku þjóðarinnar og heilu samfélögin reiddu sig á síldina ár hvert. Þó meira hafi verið fjallað um afla, risavaxnar fjárfestingar, slark, gjaldþrot, hrun og áhrif síldarinnar á mannlíf, heldur en verkkunnáttu og vöruvöndun þá var það þekkingin sem gerði útslagið um verð og stöðu á mörkuðum.

Mælingar á vatni í lýsi, ný aðferð hjá Matís - 21.1.2019

Vatn í lýsi er ein af gæðamælingum í hrálýsi fyrir útflutning á lýsi og hefur verið mæld hjá Matís og áður Rf (Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins) í meira en 40 ár. Gamla mælingin byggði á eimingu með tolueni og mælingin tók 2-3 klukkustundir alls, en toluen er hvimleitt efni bæði hættulegt heilsu manna og umhverfi og þess vegna til mikils að vinna að losna við þessa mælingu.

Hvernig sýnum við fram á öryggi og heilnæmi íslenskra sjávarafurða? - 18.1.2019

Íslenskar sjávarafurðir innihalda óverulegt magn óæskilegra efna – en vísindaleg gögn um óæskileg efni í íslensku sjávarfangi eru lykilatriði til að sýna fram á stöðu íslenskra sjávarafurða m.t .t. öryggis og heilnæmis.

Screenshot-2019-01-14-at-10.57.48

Lagmetishandbókin komin á vefinn - 18.1.2019

Þekking og miðlun er órjúfanlegur hluti nýsköpunar og aukinna verðmæta. Hversu miklum verðmætum á hvert kílógramm afla hver fróðleikur skilar er ómetanlegt því það má hæglega fullyrða að án þekkingar og verkkunnáttu verða ekki til nein verðmæti.

Undirskr_Matarsm_Hofn_vef1

Matarsmiðjan á Höfn - 17.1.2019

Nýtt samkomulag liggur fyrir um áframhald á samstarfi Matís og Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Það felur í sér samstarf um rekstur Matarsmiðju Sveitarfélagsins Hornafjarðar og Matís - Matarsmiðjunnar - þróun og kennslu í tengslum við smáframleiðslu matvæla. 

BlueBio_logo_version_2

BlueBio ERA-NET auglýsir eftir umsóknum - 14.1.2019

ERA-NET Cofund Blue Bioeconomy – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources (BlueBio) er samstarfsnet 16 Evrópuþjóða til að efla samvinnu og ýta undir rannsóknir og nýsköpun á bláa lífhagkerfinu og er Ísland aðili að netinu í gegnum Rannís. 

Foodintegrity_conference_cropped

Matvælasvik og sjávarafurðir - 8.1.2019

Vörusvik í viðskiptum með matvæli er stórt alþjóðlegt vandamál og eru sjávarafurðir meðal þeirra matvæla sem mest er svindlað með. Rannsóknir benda meðal annars til þess að tegundasvik eigi sér stað með um þriðjung sjávarafurða sem seld eru í mörgum af okkar helstu viðskiptalöndum. Það er því ljóst að hér er um að ræða mikið hagsmunamál fyrir íslenska framleiðendur þar sem íslenskt sjávarfang á í samkeppni við „svikin matvæli“, auk þess sem „svikin matvæli“ eru hugsanlega seld sem íslensk framleiðsla.


Fréttir