Fjármál

Vel er haldið utan um fjármál hjá Matís

Mikil vinna er lögð í rekstraráætlun og –uppgjör og er farið yfir áætlun og ítarlegt rekstraruppgjör í hverjum mánuði að kröfu stjórnar og er því eftirfylgnin mikil.

Undirbúningsvinna við gerð rekstraráætlunar Matís fyrir komandi rekstrarár hefst ávallt um miðjan september. Grunnvinna áætlanagerðarinnar fer fram á stoðsviði Matís, sviði fjármála og rekstur, og er stýrt af fjármálastjóra.  Rekstraráætlun er svo yfirfarin með verkefnastjórum og endurskoðuð með sviðsstjórum áður en hún er lögð fyrir stjórn.

Heildartekjur Matís hafa vaxið jafnt og þétt frá stofnun og eru heildartekjur Matís fyrir árið 2014 rúmlega 1.430 milljónir og er hækkunin á milli áranna 2013 og 2014 um 1,7%

Stærsti hluti tekna Matís kemur úr erlendu samstarfi eða um 38% sé miðað við rekstrarárið 2014.  Þjónustusamningur við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti er stór þáttur í tekjuöflun Matís eða sem nemur 29% sölutekna ársins 2014, enda sinnir fyrirtækið mikilvægu hlutverki í matvælaeftirliti Matvælastofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga. Matís sinnir rannsóknum fyrir þessar stofnanir og veitir óháða ráðgjöf þegar þess er óskað.

Innlendir sjóðir nema 14% sölutekna ársins 2014 og eru einnig mikilvægir í tekjuöflun Matís.
Aðrar tekjur Matís skiptast þannig  að fyrirtæki innanlands eru með 14% sölutekna ársins 2014 og aðrir opinberir aðilar 5%.

Hlutfallsleg skipting tekna árin 2007-2016:

Stærstu gjaldaliðir fyrir utan laun og launatengd gjöld eru skrifstofu og stjórnunarkostnaður, rekstrarkostnaður vegna verkefna og rekstur húsnæðis.

Matís er í góðu samstarfi við Ríkisendurskoðun, sem sér um endurskoðun á ársreikningi Matís.
Unnið er að bókhaldsferlum og verklagsreglum í samvinnu við Ríkisendurskoðun og hefur umsögn Ríkisendurskoðunar um rekstur Matís verið athugasemdalaus sl. ár.

Nánari upplýsingar veitir Kristinn Kolbeinsson, fjármálastjóri Matís.