Rf skýrslur

2006:

39-06  Protein isolation from herring

38-06  Gagnaker - Framleiðslustýring og rekjanleiki með RFID merkjum - lokuð

37-06  Characterisation and antioxidant properties of aqueous extracts from capelin (Mallotus villosus)

36-06  Ferlastýring við veiði, vinnslu og verkun saltfisks. Áhrif fiskpróteina á verkunar- eiginleika

35-06  Ferlastýring við veiði, vinnslu og verkun saltfisks. Formeðhöndlun fyrir verkun

34-06  Ferlastýring við veiði, vinnslu og verkun saltfisks. Áhrif kælingar eftir veiði á nýtingu og gæði

33-06  Fiskduft. Þurrkunaraðstæður og geymsluþol

32-06  Þídd, útvötnuð þorskflök í neytendapakkningum

31-06  Protein requirements of farmed cod

30-06  Möguleikar á framleiðslu blöndu bætibaktería fyrir fiskeldi á Íslandi

29-06  Vinnslueiginleikar kolmunnamjöls

28-06  Árstíðabundnar verðsveiflur á þorskafurðum og markaðslegur ávinningur af rekjanleika í sjávarútvegi

27-06  Ákvarðanataka og bestun í sjávarútvegi

26-06  Better washing practises in fish processing plants

25-06  Kolmunni í verðmætar sjávarafurðir

24-06  Viðloðun örvera við yfirborð í vatni: Varmafræðileg nálgun

23-06  Gerlalaus yfirborð í matvælaiðnaði - Viðloðun örvera við stál- og plastyfirborð sem hafa verið meðhöndluð á ýmsan hátt - lokuð

22-06  Undesirable substances in seafood products - results from the monitoring activities in 2005

21-06  Notkun fiskpróteina í flakavinnslu. Merkingarskylda

20-06  Notkun fiskpróteina í flakavinnslu. Einangruð og vatnsrofin keiluprótein

19-06  Notkun fiskpróteina í flakavinnslu. Sprautun með smækkuðum vöðva - lokuð

18-06  Forvarnir í fiskeldi - Flokkun örvera og tilraunir með notkun bætibaktería

17-06  Þróun á hrognasmyrju

16-06  Lagskipt ker

15-06  Leiðbeiningar: Leiðir til að fyrirbyggja Listeria monocytogenes - mengun í matvælvinnslu

14-06  Cluster Meeting Report and Minutes from the first cluster meeting for the QALIBRA and BENERIS projects - lokuð

13-06  Listeria í síldarvinnslu - lokuð

12-06  Notkun lífvirkra efna í lúðueldi - lokuð

11-06  Report from the 1st QALIBRA project meeting (kick-off meeting) - lokuð

10-06  Monitoring of the Marine Biospheare around Iceland in 2004 and 2005

09-06  Verðmæti og öryggi íslenskra sjávarafurða: Áhættusamsetning og áhætturöðun - Ársskýrsla til AVS rannsóknasjóðs í sjávarútvegi

08-06  Peningalykt – Lyktarminni framleiðsla á þurrkuðum þorskafurðum - lokuð

07-06  Nordic information and communication network regarding safety of seafood products - 2nd workshop

06-06  Applications of pulsed electric field technology for the food industry

05-06  Frostþurrkun sjávarfangs - könnun á möguleikum

04-06  Microbiological changes during storage of salted cod fillets

03-06  Notkun fiskpróteina í flakavinnslu: Myndgreining

02-06  Microbiological changes during storage of lumpfish caviar

01 -06  Forvarnir í fiskeldi: Hluti A: Forvarnir í þorskeldi / Hluti B: Flokkun örvera og probiotika tilraunir


2005:

33-05  Undesirable substances in seafood products– results from the monitoring activities in 2004

32-05  The effects of temperature and vacuum packing on lipid degradation of cut-offs and liver during frozen storage - lokuð

31-05  Ratio and chemical contents of by-products selected from five cod species - lokuð

30-05  Stability of fish powder made from saithe (Pollachius virens) - lokuð

29-05  Functional properties of protein hydrolysates (FPH) from fish by-products - lokuð

28-05  Icelandic sea cucumber - lokuð

27-05  Könnun á ólífrænum snefilefnum og arómatískum fjölhringjum (PAH) í kræklingi - lokuð

26-05  Framtíðarþorskur: geymsluþol, áferð, vöðvabygging og vinnsla eldisþorsks

25-05  The effects of protein isolate in chilled and frozen haddock fillets - lokuð

24-05  Prótein í frárennslisvatni Forathugun á magni og eiginleikum

23-05  Mælingar á lífvirkum efnum í íslensku sjávarfangi - Uppsetning mæliaðferða

22-05  Notkun próteina í flakavinnslu - Fortilraunir - lokuð

21-05  Framleiðsla á formuðum fiskbitum og gelblokk úr afskurði og marningi: Fortilraunir með notkun fisklíms

20-05  Framleiðsla á formuðum fiskbitum og gelblokk úr afskurði og marningi: Notkun fisklíms í formaða fiskbita framleidda á verksmiðjulínu

19-05  Framleiðsla á formuðum fiskbitum og gelblokk úr afskurði og marningi: Framleiðsluferli, vörur og markaðir

18-05  Shelf life of chilled radio-frequency and conventionally heated cod and salmon fillets

17-05  Shelf life of radio-frequency and conventionally heated frozen cod and salmon fillets

16-05  Contribution to product specification: Radio-Frequency Heating Technology for Minimally Processed Fish Products

15-05  Löndun loðnu til bræðslu - Úttekt á búnaði

14-05  Flæðisöltun síldarafurða - lokuð

13-05  Monitoring of the marine biosphere around Iceland in 2003-2004

12-05  The potential of using capelin oil for human consumption

11-05  Roðkælir - þrifavæn hönnun (hygienic design) - lokuð

10-05  Áhrif roðkælingar á gæði fiskflaka - MAP pökkuð og þídd

09-05  Study of the European market - The European Fish and Seafood market - lokuð

08-05  Samanburður á kælingu þorsks með vökvaís og flöguís - lokuð

07-05  Könnun á ólífrænum snefilefnum og arómatískum fjölhringasamböndum (PAH) í kræklingi og skúfþangi við álverið í Straumsvík - lokuð

06-05  Lífvirk efni í íslensku sjávarfangi: Yfirlitsskýrsla

05-05  Lífvirk efni í íslensku sjávarfangi - Samantekt

04-05  Aðdráttarafl beitu - banvænn biti

03-05  FishNose – Þróun á refnefi fyrir sjálfvirkt gæðaeftirlit á reyktum laxi

02-05  Nordic information and communication network regarding safety of seafood products 1.st Workshop

01-05  OPTI-PACK: Optimising packaging at SÍF Group, Iceland - Overview


2004:

15-04  Ódýrir próteingjafar í fóður fyrir þorsk

14-04  Yfirlit yfir áhættumat í matvælum

13-04  PAH efni í reyktum sjávarafurðum mæld með HPLC-UVF

12-04  Aukið verðmæti í saltfiskvinnslu - lokuð

11-04  Kolmunni sem markfæði

10-04  Framtíðarþorskur

09-04  Örverur og viðloðun þeirra við vinnsluumhverfi sjávarafurða

08-04  Introduction of the Quality Index Method (QIM) in the European fishery chain (QIMCHAIN): Final report 2002-2004

07-04  Introduction of the Quality Index Method (QIM) in the European fishery chain (QIMCHAIN): Second progress report

06-04  Vöktun á óæskilegum efnum í sjávarafurðum 2003

05-04  Monitoring of the Marine Biospheare around Iceland in 2002-2003

04-04  Leiðir til að auka öryggi útflutningstekna sjávarafurða

03-04  Áhrif roðkælingar á gæði fiskflaka

02-04  Comparison of four different treatments of cod and salmon fillets: Fresh, frozen, radio-frequency heated and conventionally heated. - Attachment to IFL´s progress report for the period 01-01-2003 to 31-12-2003 - lokuð

01-04  Áframeldi smáþorsks


2003:

32-03  Accurate predictive models

31-03  Artificial Bait Alternatives, Mainly Based on Fish Waste - lokuð

30-03  Notkun Malthus leiðnitækni til hraðvirkra örverumælinga

29-03  Áhrif þörunga og lækningajurta á geymsluþol loðnulýsis

28-03  Life Cycle Assessment of seafood- 3rd workshop

27-03  Mengunarvöktun í lífríki sjávar við Ísland 2001 og 2002

26-03  Introduction of the Quality Index Method (QIM) in the European fishery Chain (QIMCHAIN)

25-03  Networking in Fisheries Research - TAFT 2003

24-03  Sýrustig vatns og áhrif klórs til sótthreinsunar í matvælavinnslu

23-03  Membrane Filtration in Fish Protein Processing - lokuð

22-03  Þídd sjófryst MAP-flök með skipum á erlendan markað

21-03  Stýring örveruflóru í startfóðurkerjum lúðulirfa - Lokaskýrsla verkefnisstjóra

20-03  Stýring örveruflóru í startfóðurkerjum lúðulirfa - Ársskýrsla síðara verkefnisárs

19-03  Leiðbeiningar um þrifavæna hönnun (hygienic design) fyrir framleiðendur á vinnslubúnaði fyrir matvælavinnslu

18-03  Úttekt á hreinlæti í fiskvinnslu með sérstakri áherslu á skurðarvél - lokuð

17-03  ORKUSPAR - An Energy Efficiancy Improvement Simulator. Summary

16-03  ORKUSPAR - An Energy Efficiancy Improvement Simulator. Final Report - lokuð

15-03  Stöðugleiki frystrar síldar sem hráefni fyrir matvælavinnslu

14-03  Léttsöltun, stöðugleiki og nýting frosinna afurða - Tilraunir II, III og IV. Vinnslu- og mæliaðferðir á þorskflökum

13-03  Léttsöltun, stöðugleiki og nýting frosinna afurða - Samantekt um meginniðurstöður allra verkþátta

12-03  Léttsöltun, stöðugleiki og nýting frosinna afurða - Samanburður á tilraun II, III og IV.  Áhrif af notkun sojapróteina og fiskpróteina á mismunandi formi

11-03  Léttsöltun, stöðugleiki og nýting frosinna afurða - Samanburður á tilraun II og III. Áhrif af notkun fisk- og sojapróteina með/án salts og fosfats

10-03  Léttsöltun, stöðugleiki og nýting frosinna afurða - Tilraun IV. Áhrif af notkun fiskpróteina (FPH og smækkaðs fiskvöðva) og sojapróteina við sprautusöltun og pæklun

09-03  Léttsöltun, stöðugleiki og nýting frosinna afurða - Tilraun III. Áhrif af notkun fosfats og fiskpróteina við sprautusöltun og pæklun

08-03  Stofnagreining á Listeria í matvælum - Biofilmu myndun

07-03  Léttsöltun, stöðugleiki og nýting frosinna afurða - Tilraun II. Áhrif af notkun fosfats og sojapróteina við sprautusöltun og pæklun þorskflaka

06-03  Life Cycle Analysis of Icelandic Frozen Cod Products: An enviromental evaluation

05-03  Skynmat á heilum fiski með gæðastuðulsaðferð (QIM)

04-03  Radio-Frequency Heating Technology for Minimally Processed Fish Products - lokuð

03-03  Developing methods to tenderise bones in herring fillets - lokuð

02-03  ORKUSPAR: An energy efficiency simulator (3rd report)

01-03  Losun í fráveitukerfi: Tillögur að leiðbeinandi mörkum - lokuð


2002:

20-02  Spoilage and safety of cold-smoked fish: Topic 3: Development of biological control measures for Listeria spp. in the manufacture of cold-smoked fish

19-02  Spoilage and safety of cold-smoked fish: Topic 2: Contamination with Listeria monocytogenes

18-02  Hygienic properties of wood-field studies on wooden pallets and wood in constructions (gluelam)

17-02  Bragðefni úr sjávarfangi - Rokgjörn lyktarefni - lokuð

16-02  ORKUSPAR-The energy efficiency improvement simulator:

Intermediate report - lokuð

15-02  Life Cycle Assessment of Seafood. 2nd Workshop

14-02  Mengunarvöktun í lífríki sjávar við Ísland 2000 og 2001

13-02  Monitoring of the marine biosphere around Iceland in 1998 - 2000

12-02  Gerð vöðvaþráða og meyrni íslensks lambakjöts - lokuð

11-02  Stöðuleiki frosinna þorskafurða

10-02  Multisensor for fish: Storage studies of frozen hake in Madrid and fresh cod in Hamburg

09-02  Artificial bait alternatives mainly based on fish waste

08-02  Stýring örveruflóru í startfóðurkerjum lúðulirfa - lokuð

07-02  Áhrif pökkunar með CAPTECH (Controlled Atmosphere Packaging Technology) á geymsluþol lambakjöts

06-02  Hegðun og samsetning fráveituvatns í Skolpu 2000-2001 - lokuð

05-02  ORKUSPAR-The energy efficiency improvement simulator: 2nd report

04-02  Þídd sjófryst MAP-flök með skipum á erlendan markað - lokuð

03-02  Endogenous antioxidants in fish: A literature review

02-02  LCA of fisheries and fish products

01-02  Charactertisation of roe ripening - lokuð


2001:

37-01  Prótein (surimi) úr loðnu - lokuð

36-01  Fatty acid composition of Faroese lamb meat

35-01  Developing a process for automated tuna head meat recovery: Abstract of the final report

34-01  Developing a process for automated tuna head meat recovery:  Consolidated final report - lokuð

33-01  Developing a process for automated tuna head meat recovery: Individual final report - lokuð

32-01  Developing a process for automated tuna head meat recovery: Abstract of the progress report for the period from 01-11-00 to the end of the project

31-01  Developing a process for automated tuna head meat recovery: Consolidated progress report for the period from 01-11-00 to the end of the project - lokuð

30-01  Developing a process for automated tuna head meat recovery: Individual progress report for the period from 01-11-00 to the end of the project - lokuð

29-01  Utilisation of small pelagic fish for human consumption. Process development for large scale production of low cost food item - lokuð

28-01  Qualpoiss 2: The evalution of a simple, cheap, rapid method of non-protein nitrogen determination in fish products through the processing/merchandising chain

27-01  Setgildrurannsóknir út af Ánanaustum ´95-´96 og Klettagörðum ´98-´99: Hafræn meðferð skolps - lokuð

26-01  Stýribúnaður við temprun matvæla

25-01  Stöðugleiki frosinna þorskafurða

24-01  Áhrif kítósans á stöðugleika fiskafurða

23-01  Rekjanleiki sjávarafurða (Traceability and electronic transmission of qualitative data for fish products)

22-01  Notkun ísþykknis við slátrun, geymslu og skipaflutning á barra

21-01  Léttsöltun, stöðugleiki og nýting frosinna afurða: Tilraun I - Samanburður á áhrifum sprautusöltunar og pæklunar

20-01  Léttsöltun, stöðugleiki og nýting frosinna afurða: Fortilraunir - Áhrif pækilstyrks, pæklunartíma og hlutfall fisks á móti pækli

19-01  Léttsöltun, stöðugleiki og nýting frosinna afurða: Áhrif frystingar og léttpæklunar á eðlis- og efnafræðilegar breytingar í fiskholdi

18-01  Léttsöltun, stöðugleiki og nýting frosinna afurða: Þarfagreining

17-01  Wood in the food industry: Project Report

16-01  Gagnagrunnur bragðefna í sjávarfangi: - Aðferðir við greiningu lyktarefna - lokuð

15-01  Áhrif þrýstings í botnvörpupoka á aflagæði

14-01  Vistferilgreining LCA á þorskflökum - lokuð

13-01  Örveruflóra í stríðeldi lúðulirfa á Íslandi: Samantekt

12-01  Örveruflóra í stríðeldi lúðulirfa á Íslandi - lokuð

11-01  ORKUSPAR: The energy efficiency improvement simulator

10-01  Kræklingsrannsóknir út af Klettagörðum 1998 - lokuð

09-01  Developing a process for automated tuna head meat recovery: Abstract of the midterm report for the period from 01-04-00 to 31-10-00

08-01  Developing a process for automated tuna head meat recovery: Consolidated report for the period from 01-04-00 to 31-10-00 - lokuð

07-01  Developing a process for automated tuna head meat recovery: Individual progress report for the period from 01-04-00 to 31-10-00 - lokuð 

06-01  Implementation on board of systems of atmospheres with variable composition applied to fresh fish - Continuation on shore of the modified atmosphere chain:Individual final report for the period from 01.01-99 to 31.12-00

05-01  Implementation on board of systems of atmospheres with variable composition applied to fresh fish - Continuation on shore of the modified atmosphere chain:Individual progress report for the period from 01.01-00 to 31.12-00

04-01  Characterisation of roe ripening II - lokuð

03-01  Könnun á ólífrænum snefilefnum og arómatískum fjölhringjum (PAH) í kræklingi - lokuð

02-01  Multisensor for fish: Storage studies of cod in Reykjavik and Tromsö 

(2-01)  Holdafar þorsks, vinnslunýting og vinnslustjórnun

01-01  Listeria og listeria monocytogenes í rækjuvinnslu - lokuð

(1-01)  Íslensk villibráð, nýting, öryggi og gæði


2000:

20-00  Improvement of the stability of fish and fish derivatives by Maillard reaction products

19-00  Fisksósa: Samanburður á vinnslu fisksósu úr loðnu (Mallotus villosus) af vetrar- og sumarvertíð

18-00  Fisksósa: Frumathugun á vinnslu fisksósu úr loðnu (Mallotus villosus) af vetrarvertíð

17-00  On the stability of Icelandic capelin meal

16-00  Geymslueiginleikar ediksverkaðrar síldar

15-00  Nákvæm geymsluþolsspálíkön fyrir fisk: Örveruvaxtartilraunir, rafnefsmælingar, geymsluþolsrannsóknir

14-00  LCA workshop for the fishing industry

13-00  Application of Bloodhound Beta-Instruments (BH213) for fish products

12-00  Working document on fish quality labelling for Iceland

11-00  Development and implementation of a computerised sensory system (QIM) for fish freshness:  Individual progress report for the period from 01.01.99 to 31.03.00

10-00  Listeria gagnagrunnur

09-00  Áhrif kælingar rækju með vökvaís

08-00  FreshSense rafnef - nákvæmni mælinga og svörunareiginleikar

07-00  Áhrif koldíoxíðsnjós (þurríss) á gæði og geymsluþol eldislúðu

06-00  Athugun á kælihraða koldíoxíðsnjós (þurríss) á kjúklinga eftir slátrun

05-00  Veirur í matvælum og hraðvirkar greiningar á þeim

04-00  Hegðun og samsetning fráveituvatns í hreinsistöð - lokuð

03-00  Þróun á fóðri fyrir eldislúðu

02-00  Löndunarvatn-Blóðvatn

01-00  Flavor perception and volatile compounds in fish


1999:

15-99  Hraðvirkar aðferðir til greiningar á saltkærum bakteríum

14-99  Vinnsla og þurrkun kolmunna - lokuð

13-99  Áhrif kolsýrusnjós (þurríss) á fersk þorskflök

12-99  Áhrif dauðastirðnunar í saltfiskverkun

11-99  Staða og möguleikar íslensks sjávarfangs

10-99  Geymsluþol tilbúinna fiskrétta

09-99  Samanburður á Cryovac kælimottum og gel- og vatnskælimottum

08-99  Sjóunnin frosin flök sem hráefni fyrir landvinnslu: Tvífrysting og gæðamat

07-99  Sjóunnin frosin flök sem hráefni fyrir landvinnslu: Temprun og gæðamat

06-99  Mengunarvöktun í lífríki sjávar við Ísland 1997 og 1998

05-99  Aukin hráefnisgæði þorsks með notkun Brontec ísþykknis um borð í veiðiskipi - lokuð

04-99  Frárennsli frá rækjuvinnslu - lokuð

03-99  Geymsluþol á sjófrystum og landfrystum flökum í neytendaumbúðum

02-99  Kortlagning hráefnis til bragðefnavinnslu

01-99  Loftmengun í fiskimjölsiðnaði


1998:

23-98  Hrogn á þara

22-98  Pækilfrysting.-lokuð

21-98  Þurrkun á saltfiski -lokuð

20-98  Mengunarvöktun í sjó við Ísland 1996 og 1997

19-98  Rækjur - lokuð

18-98  Framleiðni í landvinnslu - lokuð

17-98  Flutningur flaka milli vinnslustiga-dæling í stað færibanda

16-98  Sjófryst flök sem kælivara

15-98  Loðnuþurrkun-skýsla no. II. - lokuð

14-98  Þróun aðferða til að meta gæði bleikju til útflutnings

13-98  Geymsluþol á kryddleginni loðnu

12-98  Final report of the concerted action "Evaluation of fish freshness" AIR3 CT94 2283, December 1997- April 1998

11-98  Redfish colour-processing improvements on board freezing trawlers

10-98  Úttekt á hreinlæti í íslenskum fiskiðnaði

09-98  Mat á þrifum með ATP-mæli (LUMAC Biocounter M 1500 Light)

08-98  Enchancing stability and economy of salted dried whole capelin, Mallotus villosus

07-98  Bulk storage of cod. Comparison of ice, CSW and CO2-saturated CSW storage

06-98  Upplýsingakerfi fiskmarkaða

05-98  Áhrif mismunandi sýrustyrks á edikverkun síldarflaka

04-98  Hellefish (Grálúða) - lokuð

03-98  Snekrabbe - lokuð

02-98  Frostþurrkun með jarðgufu. Tilraunir á Reykjanesi

01-98  Könnun á ólífrænum snefilefnum í sjónum - lokuð


1997:

27-97  Könnun á ólífrænum og klórlífrænum snefilefnum í vistkerfi Þingvallavatns -lokuð

26-97  Sjófryst flök til framhaldsvinnslu

25-97  Stanblankdardisering av ensilasje

24-97  Annual report of the concerted action "Evaluation of fish freshness" AIR3 CT94 2283 December 1996-December 1997

23-97  Athuganir á matþörungum

22-97  Mengunarvöktun í Breiðafirði -lokuð

21-97  Harðfiskverkun - lokuð

20-97  Geymsluþol léttrotvarðra grásleppuhrogna og kavíars

19-97  Harðfiskverkun -lokuð

18-97  Loðnuþurrkun-skýrsla no. I - lokuð

17-97  Nýtingareftirlit fullvinnsluskipa

16-97  Litun og reyking á ýsu

15-97  Mælingar á suðutíma við niðursuðu á saltfiski

14-97  Geymsluþol á rækju í loftskiptum umbúðum

13-97  Geymsla á ferskri rækju í skel

12-97  Söltun þroskaðra þorskhrogna

11-97  Slóghlutfall í þorski á Íslandsmiðum

10-97  Hreinni framleiðslutækni í matvælavinnslu

09-97  Örverur í Eyjafirði, framvinduskýrsla

08-97  Frozen herring as a raw material for SP-salting

07-97  Fylling í formaða fiskbita

06-97  Overview of research activities at IFL in the project "Enzymatic ripening of pelagic fish species", October 1993-February 1997

05-97  Literature research on artificial bait

04-97  Effect of salt content on ripening of herring

03-97  Annual report of the concerted action "Evaluation of fish freshness" AIR3 CT94 2283 December 1995- December 1996

02-97  Samanburður á nýtingu þriggja verkunaraðferða saltfisks

01-97  Effect of natural white treatment on redfish fillets during frozen storage


1996:

138.  Gerjunar- og reykklefi fyrir kjötpylsur  -  lokuð

137.  Terminator sótthreinsitæki  -  lokuð

136.  Efnasamsetning fráveituvatns í dælustöðinni við faxaskjól og dreifing lífræna efna út frá Ánanaustum - lokuð

135.  Effect of Natural White treatment on redfish fillets - Fresh fillets

134.  Þurrk- og loftfrystiklefi fyrir loðnu - lokuð

133.  Síld í sósu -  lokuð

132.  Áhrif þíðingar á grásleppuhrogn

131.  Geymsluþol á grásleppu

130.  Skelfiskur í Grindavík -  lokuð

129.  Úttekt á sótthreinsun í frystihúsi með "Terminator" úðunartæki - lokuð

128.  Könnun II á snefilefnum í lífríki Þingvallavatns - lokuð

127.  Deep chilling - lokuð

126.  Mælingar á frárennsli frá bolfiskvinnslu Ú.A. h.f. í nóvember 1995 - lokuð

125.  Mælingar á frárennsli frá bolfiskvinnslu H.B. h.f. í apríl 1996 - lokuð

124.  Sjófryst flök til framhaldsvinnslu - Framhaldstilraun með breyttar pakkningar við sjófrystingu - lokuð

123.  Ákvörðun á þrívíðuyfirborði þorskflaks og staðsetningu beingarðs - lokuð

122.  Behavior of anisidine and peroxide values in commercial cod liver oil - lokuð

121.  Rannsóknir á kræklingi í Hafnarfirði árið 1994 - lokuð

120.  Mælingar á frárennsli frá síldarvinnslu Vinslustöðvarinnar h.f. í nóvember 1995 -  lokuð

119.  TMA og TVB-N mælingar - Samanburður á aðferðum

118.  Ný vinnslulína fyrir ígulkerahrogn - lokuð

117.  Fiskfang hf. - Úttekt á þurrkklefum - lokuð

116.  Samloðun síldarflaka - lokuð

115.  Ómegaostur - Lýsisbættur fetaostur - framleiðsla, efnamælingar og geymsluþol

114.  Shelf life of chilled ocean perch fillets

113.  Útflutt mjöl- og búklýsi árið 1995  

112.  Sjófryst flök til framhaldsvinnslu tilraunir með nýjar pakkningar við sjófrystingu - lokuð


1995:

111.  AFLABÓT - Náttúrulegur breytileiki þorsks með tilliti til eiginleika í vinnslu -  Forkönnun

110.  Vinnslu úr frystu hráefni

109.  Hætt við útgáfu

108.  Hætt við útgáfu    

107.  Mælingar á þurrkelfa hjá Krossi á Stöðvarfirði - lokuð

106.  AFLABÓT - Rannsóknarferð með Bjarti NK-121

105.  AFLABÓT - Rannsóknarferð með Bjarti HU-1

104.  AFLABÓT - Líkan af þorskflaki borið saman viðraunveruleg flök

103.  Úttekt á afhreistrara - lokuð

102.  Ærkjöt til þróunarhjálpar

101.  Nýting í tandurverkuðum saltfiski - lokuð

100.  AFLABÓT - Rannsóknarferð með Ljósafelli SU-70

99.  Námskeið í skynmati á rækju fyrir S.H. - lokuð

98.  Kræklingrannsóknir 1995 vegna væntanlegrar losunar frárennslis frá Reykjavík -   Framhald II - lokuð

97.  Markaðslegar forsendur íslenskra matþörunga í Japan

96.  Kræklingrannsóknir 1994 vegna væntanlegrar losunar frárennslis frá Reykjavík - lokuð

95.  Geymsluþol þorsk- og karfaflaka í smásölubökkum með húðfilmu (skin pack)

94.  Könnun á snefilmálmum í lífríki Þingvallavatns - lokuð

93.  Sjófryst flök til framhaldsvinnslu - forsendur og möguleikar

92.  Mæling á suðugildi - lokuð

91.  Free amino acids and their relationship to taste in (salt) ripened pelagic fish species

90.  Slóghlutfall í þorski - Samantekt

89.  Snakkfiskur - lokuð

88.  Monitoring of algae toxins in ocean quahog (Arctica islandica) from Önundarfjörður, Fljótavík and Aðalvík, NW-Iceland, April - November 1994 - lokuð

87.  Hætt við útgáfu

86.  Þróun og markaðssetning á fiskpaté vörum - lokuð

85.  Hætt við útgáfu

84.  Hráefnisöflun fyrir sútun fiskroðs - lokuð

83.  1st General Meeting of the Concerted Action "Evaluation of Fish Freshness" AIR3 CT94 2283   March 6th -7th,1995

82.  Rækjur í legi - lokuð

81.  Magngreining fitu

80.  Áhrif kynþroska á eiginleika eldislax - lokuð

79.  Ferð til Japan

78.  Vinnsla marnings úr þorskhausum

77.  Geymsluþol laxakavíars úr eldislaxi - lokuð

76.  Fjarlæging fiskholds af beinum með háþrýstibúnaði

75.  Mæling á þrýstisjóðara - lokuð

74.  Aukin nýting ígulkerahrogna

73.  Lútfiskur

72.  Útflutt mjöl og búklýsi árið 1994


1994:

71.  Hörpudiskvinnsla - Athuganir á breyttum aðferðum við hreinsum skelbita

70.  Nýting og vinnslu matþörunga á Austurlandi - lokuð

69.  Reyking sjávarafurða

68.  Áhrif breytilegra umhverfisþátta á örveruvöxt 

67.  Pökkun á karfaflökum

66.  Coliform sanitary survey in the vestfirðir area: Önundarfjörður and Aðalvík - lokuð

65.  Ákvörðun á örverufjölda í fiski með "Direct Epifluorescent Filter Technique" (DEFT)

64.  Úttekt á þrýstisjóðara

63.  Pökkun á laxi í loftskiptar umbúðir

62.  Vinnsla á kræklingi

61.  Úttekt á salmonella í fiskmjölverksmiðjum III - lokuð

60.  Heimsókn í sjólaxagerðina Leegina í Bremerhaven, Þýskalandi

59.  Nýting svilja: DNA-mjöl úr þorsksviljum

58.  Úttekt á Infratec 1255 Feed and Food Analyser frá Tecator

57.  Vinnslustöð til reykingar á laxi og bleikju að Bjarnargili í Fljótum - lokuð

56.  Hönnun á þurrkklefa fyrir sundmaga

55.  Gámapokar

54.  Matvælagarður

53.  Hvítir blettir í sjófrystri rækju

52.  Sondumatur úr fiski

51.  Kræklingsrannsóknir vegna væntanlegrar losunar frárennslis frá Reykjavík - lokuð

50.  Efnamælingar í fráveituvatni í dælustöðinni á Gelgjutanga - lokuð

49.  Niðursoðinn skelfiskur - lokuð

48.  Búnaður fyrir aukamarning - lokuð

47.  Úttekt á frárennsli frá fiskmjölsverksmiðju Faxamjöls hf. - lokuð

46.  Lifandi kúfiskur, veiðar og útflutningur

45.  Rekstrar- og hönnunarforsendur fyrir inniþurrkun hausa, í Ásgarði, Hjalteyri - lokuð

44.  Yfirkæling á léttsöltuðum fiski - lokuð

43.  Geirnyt - geymsluþolsathugun á ísaðri og frystri geirnyt

42.  Verð á karfa í Bremerhaven

41.  Sérvinnsla á karfasteikum - lokuð

40.  Vinnsla þurrkaðs saltfisks fyrir S-Ameríku markað - tæknilegar forsendur - lokuð

39.  Þurrkun sundmaga - tæknilegar forsendur

38.  Nýting sjávarfangs hjá Fiskiðjunni Skagfirðingi og Hraðfrystihúsi Grundarfjarðar

37.  Hvítir blettir í sjófrystri rækju - áfangaskýrsla

36.  Þróun á vinnslu og sútun fiskroðs-áfangaskýrsla 2 - lokuð

35.  Oxidative stability of fish meal. - A report for the IAMS company and SR-meal Ltd - lokuð

34.  Aukin nýting fiskafla

33.  Útflutt mjöl og búklýsi 1993

32.  Áhrif koldíoxíðs á geymsluþol ísaðs fisks


1993:

31.  Ferð til Japans og Tævan - á vegum Rf og Sjávarútvegsstofnun H.Í.

30.  Vinnslunýting á úthafskarfa

29.  Hætt við útgáfu

28.  Þróun nema sem greina ferskleika fisks

27.  Hætt við útgáfu

26.  Lífrænn áburður úr fiskslógi

25.  Saltmæling með Quantab Chloride Titrators

24.  Modified atmosphere packaging of cod fillets - a trial for Plastos and Ísaga Ltd. Pökkun þorskflaka í loftskiptar umbúðir - tilraun unnin fyrir fyrir Plastos og Ísaga hf.

24.  Úttekt á þurrkklefa hjá Laugafiski, Laugum, S-Þingeyjasýslu - lokuð

23.  Úttekt á þurrkkerfi hjá Flúðafiski Borgarási, Hrunamannahreppi - lokuð

22.  Eldislax sem neysluvara - lokuð

21.  Ripening studies of spice-salted herring fillets - lokuð

20.  Samanburður á ísun á fiski í kassa eða ker

19.  Hlutfall holds og beina á kinnum úr Kvikk kinna- og gelluvél

18.  Niðurstöður fundar Rf og Sæsteins hf. með Peter Holm í Danmörk um framleiðslu gæludýrafóðurs - lokuð

17.  Úttekt á Salmonella í fiskmjölsverksmiðjum II - lokuð

16.  Hreinlæti og þrif í matvælavinnslu (heilnæmi matvæla)

15.  Laxahrognakavíar - vöruþróun og markaðsrannsóknir - lokuð

14.  Performance measurement of retrot at Ora Ltd. Kópavogur - lokuð

13.  Þróun á vinnslu og sútun fiskroðs - lokuð

12.  Melta - markaðsmöguleikar og framboð


1992:

11.  Slóghlutfall í þorski

10.  Notkun sótthreinsiefnisins BARRA á fiskvinnsluvélar - lokuð

9.  Efnamælingar í fráveituvatni í Reykjavík - lokuð

8.  Vinnsla á frystum flökum - lokuð

7.  Námskeið í gæðamati á síld fyrir starfsmenn Síldarútvegsnefndar og Ríkismats sjávarafurða - lokuð

6.  Papsíon meltanleik saltaðs þorsks

5.  Salting of spice- cured herring fillets - lokuð

4.  Sample preparation for TVN ring test

3.  Hætt við útgáfu

2.  Pækilsöltun þorskflaka með "kompakteruðu" borholusalti - lokuð

1.  Úttekt á Salmonella í fiskmjölsverksmiðjum - lokuð


Pistlar

1999:
15.  Hollusta sjávarfangs
14.  Rækjuvinnsla til frystingar
13.  Frysting og geymsla frystra sjávarafurða
12.  Matarsjúkdómar af völdum gerla

1998:
11.  Dauðastirðnun í fiski
10.  Los og sprungur í fiski
9.  Reyking matvæla

1997:
8.  Rotvarnarefni í fiskiðaði
7.  Hreinni framleiðslutækni
6.  Hreinlæti og hönnun fiskvinnslubúnaðar
5.  Þjónustumælingar
4.  Varasöm efni í sjávarfangi 
3.  Örverur
2.  Meltuframleiðsla
1. Hringormar

 


Verkefnaskýrslur

2000:
10-00  Developing a process for automated tuna head meat recovery: Abstract of the progress report for the period from 01.12.99 to 31.03.00
09-00  Developing a process for automated tuna head meat recovery:  Consolidated progress report for the period from 01.12.99 to 31.03.00
08-00  Developing a process for automated tuna head meat recovery: Individual progress report for the period 01.12.99 to 31.03.00 
07-00  Örveruflóra í stríðeldi lúðulirfa á Íslandi 
06-00  Stöðugleiki frosinna fiskafurða
05-00  Prótein úr loðnu - lokuð 
04-00  Multisensor for fish: Questionnaire on quality attributes and control methods.  Texture and electronic nose evaluate fish freshness
03-00  Wood in food
02-00  Implementation on board of systems of atmospheres with variable composition applied to fresh fish - Continuation on shore of the modified atmosphere chain - lokuð 
01-00  Charecterization of roe ripening - lokuð 

1999:
07-99  Örveruflóra í stríðeldi lúðulirfa á Íslandi - lokuð
06-99  Developing a process for automated tuna head meat recovery: Abstract of the progress report for the period 01.11.98 to 30.11.99
05-99  Developing a process for automated tuna head meat recovery: Individual progress report for the period 01.11.98 to 30.11.99
04-99  Developing a process for automated tuna head meat recovery: Consolidated progress report for the period 01.11.98 to 30.11.98 - lokuð
03-99  Bragð- og lyktarefni úr sjávarfangi
02-99  Týrósínútfellingar í ediksverkaðri síld
01-99  Tölvuvætt skynmat og rafnef í rækjuvinnslu 

1998:
03-98  Kennsluefni fyrir fiskvinnslufólk og sjómenn á margmiðlunarformi
02-98  Hreinlæti og þrif
01-98  Tölvuvætt skynmat og rafnef í rækjuvinnslu - lokuð 

1997:
07-97  Ferð til Frakklands (íslenskir matþörungar á Japansmarkað)
06-97  Notkun lyktarnema við mat á gæðum hráefnis fyrir fiskimjöl
05-97  Efnasamsetning þorsks af Íslandsmiðum
04-97  Frostþurrkun sjávarfangs
03-97  Stöðugleiki frosinna fiskafurða
02-97  Þróun á eldi lúðuseiða og smálúðu; fóður og eldisaðferðir
01-97  Samspil skynmats og áferðarmælinga með tækjum