Matís – stórt hlutverk í fjölmörgum alþjóðlegum rannsóknaverkefnum

16.2.2016

Matís hefur í gegnum tíðina gegnt mikilvægu hlutverki á meðal fyrirtækja í sjávarútvegi. Að hluta til má segja það saman varðandi landbúnaðinn þá sérstaklega undanfarið þegar kemur að smáframleiðslu matvæla, og eru matarsmiðjur Matís mikilvægur hlekkur í því.

Hlutverk Matís í rannsóknum og nýsköpun innan sjávarútvegsins er síst að minnka enda framþróun í greininni mikil og fyrirtæki og einstaklingar innan sjávarútvegsins að gera vel í að fullnýta allt sem veitt er og fá sem best verð fyrir allt sem fer á markað með því að bjóða upp á fyrsta flokks hráefni og afurðir úr hafinu umhverfis Ísland.

En það eru mun færri sem vita um velgengi Matís í alþjóðlegu rannsókna- og nýsköpunarstarfi. Á þeim vettvangi hefur Matís sýnt getu og hæfileika til að vera öflugur þátttakandi í rannsóknaverkefnum og hefur í mörgum tilfella stjórnað eða leitt áfram stór alþjóðleg verkefni, einkum verkefni sem hafa snúið að fiski og fiskveiðum. Dæmi um slík verkefni eru EcoFishMan, MareFrame, DiscardLess og PrimeFish.

 MareFrame_project_meeting_webFrá verkefnafundi MareFrame verkefnisins í Rúmeníu.


Heilmikill ávinningur er af þessum verkefnum hvað Matís og Íslendinga alla varðar en auk umtalsverðra fjármuna sem skila sér í aukinni atvinnuþátttöku rannsóknaaðila á Íslandi, skapast þekking í þessum verkefnum sem skilar sér beint inn í íslenskt rannsókna- og atvinnulíf.


Nánari upplýsingar um verkefnaþátttöku Matís má finna á einblöðungnum International Cooperation & Research Projects og á www.horizon2020.is.

 


Fréttir