Matís mjög virkt í fiskveiðirannsóknum

7.8.2018

Mikilvægt er að ný þekking sé hagnýtt svo auka megi verðmæti og hagkvæmni. Í kjölfar mikillar rannsókna og þróunarvinnu er þýðingarmikið að fara yfir þau atriði sem standa upp úr og vinna að innleiðingu nýrrar þekkingar í verklag fyrirtækja sem og annarra hagaðila það á við um sjávarútveg eins aðra þætti atvinnulífsins. Í þeim anda var sérstaklega rætt um sjálfbærni, nýtingu, nýsköpun við fiskveiðistjórnun sem og félagsleg og efnahagsleg áhrif sjávarútvegs í ljósi rannsókna og þróunarverkefna sem eru í vinnslu og hafa verið unnin með stuðningi Rannsóknaáætlana Evrópu.

Í gegnum árin hafa rammaáætlanir Evrópu um rannsóknir og nýsköpun fjármagnað nokkurn fjölda rannsóknarverkefna er snúa sérstaklega að fiskveiðum og fiskveiðistjórnun á sviði sjávarútvegs (e. fisheries topics). Þann 23. mars síðastliðinn var þeim verkefnum sem falla undir þann hatt innan Sjöundu rammaáætlunar (FP7) og Horizon 2020 (H2020) boðið til vinnufundar í Brussel, þar sem markmiðið var að kynna verkefnin fyrir hinum ýmsu einingum innan stjórnkerfis Evrópusambandsins á sviði rannsókna og nýsköpunar og ræða hverjar áherslur slíkra verkefna ættu að vera í framtíðinni. Stjórnendur frá EMFF (European Maritime and Fisheries Fund) kynntu einnig þau verkefni sem sá sjóður hefur styrkt á síðustu árum.

Alls voru 14 FP7 og H2020  verkefnum boðið á fundinn þ.e. EcoKnowsEcoFishManFACTSMy FishBENTHISMareFrameDiscardLessMINOUWClimeFishCERESFarFishSmartFishSYMBIOSIS og SAF21. Virkni Matís á þessum vettvangi hefur vakið athylgi víða. Matís stýrir þrem þessara verkefna (EcoFishMan, MareFrame og FarFish) og er meðal lykilþátttakenda í þrem öðrum (DiscardLess, ClimeFish og SAF21). Fyrir hönd Matís sóttu þau Anna Kristín Daníelsdóttir, Oddur Már Gunnarsson og Jónas R. Viðarsson fundinn.

kynningum og umræðum loknum var fundargestum skipt upp í fjóra vinnuhópa þar sem fjallað var um afmarkaðar rannsóknaráherslur, helstu áskoranir og tækifæri, sem og ráðleggingar um hverskonar rannsóknar og nýsköpunar verkefni ætti að styrkja í nánustu framtíð. Hóparnir fjórir ræddu um fullnýtingu (zero waste), félagsleg og efnahagsleg áhrif fiskveiða (social and economic aspects of fisheries), nýsköpun í fiskveiðistjórnun (innovation in fisheries management) og sjálfbærar fiskveiðar (sustainable fisheries). Jónasi R. Viðarssyni hjá Matís hlotnaðist sá heiður að leiða hópinn sem fjallaði um fullnýtingu í sjávarútvegi.

Frekari upplýsingar veita Jónas R. Viðarsson  jonas@matis.is og Anna K. Daníelsdóttir  annak@matis.is

 


Fréttir


Tengiliður