Opti-Pack. Lágmörkun umbúða, endurvinnsla og endurnýting

6.4.2005

Ný heimasíða Opti-Pack

Markmið verkefnisins

Að þróa og prófa einfaldar aðferðir sem henta fyrirtækjum til að sýna fram á lágmörkun umbúðanotkunar og hanna kerfi til að halda utan um upplýsingar sem varða umbúðir þannig að þær séu aðgengilegar eftirlitsaðilum og starfsmönnum fyrirtækis.

Þróun umbúðavísa sem gefa upplýsingar um umbúðanotkun. Markmiðið er tvíþætt, annars vegar geta fyrirtæki fylgst með því hvernig þau standa sig ár frá ári og hins vegar miðað við stöðuna almennt í sínum geira.

Afrakstur

Niðurstöður verkefnisins eru birtar á aðgengilegan hátt á heimasíðu verkefnisins.

·         Opti-Pack kerfið er tæki til að vinna markvisst að lágmörkun umbúða

·         Umbúðavísar eru aðferð til að fylgjast með þróun umbúðanotkunar

·         Fræðsluefni um prófanir á umbúðum

·         Dæmi og reynsla fyrirtækjanna sem tóku þátt í að þróa kerfið

·         Skýrsla íslenska verkhlutans þar sem unnið var með SÍF og Kassagerð að hagræðingu í hönnun og pökkun er hér (.pdf skjal 2mb)

 Heimasíðan er á ensku og koma þar fram góðar leiðbeiningar og mikill fróðleikur um umbúðahönnun, prófanir og skipulag umbúðamála. Hún gagnast öllum þeim sem vilja ná betri nýtingu umbúða. Í reglugerðum eru settar fram kröfur um að nota skuli minnst mögulegt magn umbúða utan um vörur og að sýnt sé fram á að umbúðir séu endurvinnanlegar eða endurnýtanlegar (umbúðareglugerð nr. 609/1996 og staðlaröð 13427-13432). Borið hefur á því að það vanti aðferðir sem fyrirtæki geta nýtt sér til að uppfylla þessar kröfur en hér er reynt að bæta úr þeirri þörf.

Nánari upplýsingar veita Eva Yngvadóttir hjá RF, Ingólfur Örn Þorbjörnsson hjá Iðntæknistofnun og Bryndís Skúladóttir hjá Samtökum iðnaðarins.

Fréttir