Rf auglýsir eftir starfsfólki í Reykjavík og á Akureyri

15.6.2005

Rf óskar eftir að ráða í tvær stöður, annars vegar á Örverustofu Rf í Reykjavík og hins vegar í stöðu sérfræðings á sviði fiskeldis með aðsetur á Akureyri.

Eftirfarandi er nánari lýsing á umræddum störfum:Örverustofa í Reykjavík:

Starfið felur m.a í sér undirbúning og aðstoð við örverumælingar ásamt uppþvotti og frágangi á rannsóknavörum.

Hæfniskröfur:

Æskileg menntun er stúdentspróf og/eða sérhæft námskeið fyrir rannsóknamenn. Einhver reynsla af vinnu á rannsóknastofu er kostur.

Launakjör eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr 70/1996.

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2005 og miðað er við að starfið hefjist 1.september n.k.. Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf ásamt afritum af prófgögnum óskast sendar með tölvupósti (heida@rf.is) eða til Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík.  Upplýsingar um starfið veitir Heiða Pálmadóttir deildarstjóri þjónustusviðs í síma 530-8600.Á Akureyri:

Hlutverk sérfræðingsins verður að taka þátt í að byggja upp og leiða verkefni í rannsóknum á fóðri fyrir fiskeldi og þá sérstaklega þorskeldi. Æskilegt er að sérfræðingur hafi starfsaðstöðu í nýju Rannsóknar- og nýsköpunarhúsi við Háskólann á Akureyri. Rannsóknirnar verða unnar í nánu samstarfi við aðra sérfræðinga í öðrum starfstöðvum Rf. Umsækjandi þarf að geta unnið sjálfstætt en ekki síður að vera hæfur til að stjórna og taka þátt í hópverkefnum.

Hæfniskröfur: Framhaldsmenntun: masterspróf - doktorspróf er æskilegt. Sérhæfing og rannsóknavirkni á sviði efna-, lífefna-, matvæla-, fóður-/næringar- eða verkfræði. Skipulagshæfileiki, reynsla af stjórnun og hæfni í mannlegum samskiptum. Frumkvæði og metnaður í starfi.

Umsókninni þarf að fylgja greinargóð skýrsla um rannsóknastörf umsækjanda, rannsóknir og ritsmíðar (ritaskrá), svo og yfirlit um námsferil og störf.

Launakjör eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr 70/1996.

Umsóknarfrestur er til 30.júní 2005. Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf ásamt afritum af prófgögnum óskast sendar með tölvupósti (rannveig@rf.is) eða til Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík. Upplýsingar um starfið veitir Rannveig Björnsdóttir í síma 895 2176.


Fréttir