• Thorskeldi

NORÐURKVÍ - nýtt rannsóknarverkefni hjá Matís

9.7.2008

Mikil tjón hafa hlotist á eldisbúnaði, einkum sjókvíum, sökum erfiðra umhverfisaðstæðna við Ísland. Í því ljósi er verkefninu NORÐURKVÍ hrundið af stað með það að markmiði að hanna og smíða sjókvíar sem uppfylla ýtrustu kröfur um styrk og þol fyrir íslenskar aðstæður.

Í verkefninu, sem unnið er í samstarfi við Náttúrustofu Vestfjarða, SINTEF Fiskeri og havbruk, Hafrannsóknastofnun, Veðurstofu Íslands og Hraðfrystihúsið Gunnvöru, verða eftirfarandi atriði höfð að leiðarljósi:

  1. Tekin verða saman gögn um séríslenskar umhverfisaðstæður
    sem taka þarf tillit til við hönnun á sjókvíum fyrir íslenskar aðstæður.
  2. Kannað hvort kvíalausnir, sem nú eru á markaði, henta við umhverfisaðstæður hér á landi.
  3. Þróa, ef þörf er á, núverandi kvíalausnir að þeim aðstæðum sem hér eru.
  4. Prófa þær lausnir sem finnast í verkefninu við raunverulegar aðstæður á Íslandi með tilliti til áhrifa þeirra á fiskinn sem í þeim er alinn og hvernig þær henta sem vinnustaður.

 

Hér er á ferðinni rannsókn sem skila mun niðurstöðum sem nýtast mun öllum þeim aðilum sem starfa að sjókvíaeldi hér við land.

Verkefnisstjóri er Jón Árnason.

 

 
Fréttir