Rf auglýsir eftir sérfræðingum

5.4.2004

Rf óskar eftir að ráða í tvær stöður sérfræðinga, annars vegar í Vestmannaeyjum og hins vegar á Ísafirði.  Viðkomandi sérfræðingum er ætlað að leiða ýmis verkefni er miða að því að auka verðmæti sjávarafurða. 

Starfslýsing:

Sérfræðingarnir munu, í samvinnu við fyrirtæki, menntastofnanir og fleiri aðila, vinna að og stjórna verkefnum sem hafa það að markmiði að auka verðmæti sjávarfangs.

Hæfniskröfur:

Framhaldsmenntun í verkfræði eða raunvísindum

Sjálfstæði, frumkvæði, skipulagshæfileikarog metnaður í starfi

Samstarfshæfni

Launakjör eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr 70/1996.

Umsóknarfrestur er til 15. maí 2004. Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf ásamt afritum af prófgögnum óskast sendar með tölvupósti (sjofn@rf.is) eða til Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins, Skúlagögu 4, 101 Reykjavík.  Upplýsingar um starfið veitir Sjöfn Sigurgísladóttir, forstjóri.


Fréttir